1 мар 2018 ... «Ноокат» сөзүнүн келип чыгышы жана таштардагы сүрөттөрдүн негизиндеги ...... жоголду деп абдан кыжаалаттанып, Билериктин эмне ...

  www.oshsu.kg

Кыргызстандын тарыхындагы эң татаал маселелердин бири кыргыз элинин келип чыгышы тууралуу проблема экендиги жалпыбызга маалым. Анын себеби: «кыргыз» деген атты алып...

  kmborboru.wordpress.com

Келип чыгышы, теги. Фольклордо бул элдин аталышынын пайда болуусунун бир нече вариантын көрүүгө болот. Алардын арысында мисалы: “кыргыз” аталышынын төмөндөгүдөй...

  www.worldnomadgames.com

Кыргыз элинин келип чыгышы жөнүндө «кырк кыз» уламышында Шайык Мансур менен карындашы Апал деген кыз падыша тарабынан чөлгө сүргүндөлгөн, Алардын сөөгү агын сууга...

  kmborboru.su

Дал ошол мезгилде Теӊир-Тоого чыгыш тараптан азыркы кыргыз элинин ата-бабаларынын басымдуу көпчүлүгү ооп келишкен. Алар калыптанып калган кадимки кыргыз тилинде сүйлөгөн...

  ok.ru

Тилдин чыгышы жөнүндөгү жалпы маселени азыр реалдуу жашаган тилдер, же өлүү тилге айланып кетин, бирок пайда болуш тарыхы кийинки доорго туура келген тилдер жѳнүндөгү...

  lib.kg

Караханийлер сулалесинин келип чыгышы. Караханийлер сулалесинин келип чыгышы. Батыш Түрк, Түргөш каганаттарынын (581-766) жана Карлук жабгулугунун (766-940) баш калаалары Түндүк Кыргызстандагы Чүй өрөөнүндө жайгашканы маалым.

  ky.m.wikiyy.com

Кыргыздардын келип чыгышы тууралуу маселе — Кыргызстандын тарыхындагы эӊ татаал маселелердин бири. Анын себеби «кыргыз» деген атты алып жүргөн уруулар бир эле мезгилде Түштүк Сибирдин Минусинск аймагында жана Орто Азиянын Теӊир-Тоо жана Памир-Алай...

  ky.wikipedia.org

Алдыда бул оорунун келип чыгышынын популярдуу болгон бир нече теориясы.

  anan.kg

Мировые новости: